Wymiana polsko-ukraińska

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły „Klasztorna” w Kartuzach gości uczestników polsko-ukraińskiej wymiany młodzieży realizując projekt pt. „Chcemy zostać ludźmi sukcesu” finansowany przez Polsko-Ukraińską Radę Wymiany Młodzieży. Uczestnikami projektu są uczniowie z I LO w Kartuzach oraz młodzież  z Secondary School of V. Stefanyk IIII levels w Sniatyniu na Ukrainie. Uczestnicy wspólnie pracują nad stworzeniem własnej firmy, uczą się autoprezentacji, przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych o pracę i elementów promocji. Poznają specyfikę funkcjonowania lokalnych przedsiębiorstw oraz wolontariatu. Młodzi ludzie uczą się jak dostrzegać szanse i zagrożenia dla siebie na współczesnym rynku pracy, co umożliwi im przeniesienie pozytywnych doświadczeń, postaw i wartości do własnych środowisk. Brali udział w warsztatach w Europejskim Centrum Solidarności na temat aktywnych postaw obywatelskich, spotkali się z Wolontariuszami, samorządowcami i przedsiębiorcami od których uzyskali informacje na temat możliwości zakładania przedsiębiorstwa i zatrudniania pracowników. Efekty swojej pracy pokazali podczas „Targów Firm”, które odbyły się dnia 21 września 2017 r.

Spotkanie młodych ludzi z Polski i Ukrainy było doskonałą okazją do wymiany doświadczeń, poznania się nawzajem, integracji i przełamywania różnorodnych barier. Nasi uczniowie mieli okazję się przekonać, że ich rówieśnicy z za wschodniej granicy mają podobne marzenia, plany, podobnie spędzają czas i są wspaniałymi kompanami.


Projekt realizowany jest w dniach od 15 do 23 września 2017

Koordynatorkami projektu są Ewa Bystron i Bożena Jażdżewska