Wyjazd na dni otwarte AWFiS

 

20 marca 2018 roku grupa uczniów naszej szkoły wraz z opiekunami: Aliną Michna i Ryszardem Dawidowskim udała się na Dzień Otwarty Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku. Po spotkaniu z przedstawicielami władz uczelni i samorządu studentów, zostali oprowadzeni po uczelni. W poszczególnych salach trenerzy i studenci prezentowali elementy wymagane na egzaminie wstępnym z różnych dyscyplin sportowych. Dla większości uczniów była to pierwsza wizyta na AWFiS. Zapoznanie z uczelnią, jej infrastrukturą, warunkami rekrutacji oraz specyfiką nauki jest ważnym elementem planowania dalszej drogi edukacyjnej, co też ten wyjazd umożliwił.