I LO w Kartuzach – WYMIANA POLSKO-NIEMIECKA

 

I LO w Kartuzach – WYMIANA POLSKO-NIEMIECKA

„Młodzi Europejczycy, w tym osoby niepełnosprawne

oraz słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku,

na tropach gotyku ceglanego”

W niedzielę 15.04.2018 r. w I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi w Kartuzach rusza projekt „Młodzi Europejczycy, w tym osoby niepełnosprawne oraz słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku, na tropach gotyku ceglanego” , który jest zintegrowanym działaniem na rzecz zarówno społeczności szkolnej I LO, w tym osób niepełnosprawnych, jak i spotykających się w murach tej placówki słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

         W swym założeniu ma ono być szeroko pojętą wymianą, zarówno doświadczeń osób zdrowych i niepełnosprawnych, jak również ludzi młodych i dojrzałych, a także wielokulturową i wielopokoleniową wymianą polsko-niemiecką. Założone cele i rezultaty mają sprostać potrzebom integracji i aktywizacji nie tylko bezpośrednich uczestników projektu, ale także, poprzez otwarte spotkania, wykłady, wystawy oraz publikacje, stać się narzędziem promującym aktywność społeczną osób niepełnosprawnych oraz osób starszych podnoszącym świadomość i wrażliwości społeczną w środowisku lokalnym.

Projekt jest rozszerzeniem i kontynuacją poprzednich, organizowanych przez I LO, projektów na rzecz osób niepełnosprawnych oraz wymiany polsko-niemieckiej. Przez tydzień u rodzin uczniów I LO gościć będą koledzy ze szkoły partnerskiej Gymnasium Europaschule w Schwarzenbek koło Hamburga.

Uczestnicy projektu będą mieli okazję nie tylko wziąć udział w wykładach, czy warsztatach dotyczących gotyku ceglanego, ale także zwiedzić Kartuską Kolegiatę, Gdańsk, Toruń, Pelplin, czy Malbork.

Produktem projektu ma być wspólnie stworzony przewodnik po zabytkach polskiego i niemieckiego gotyku ceglanego na Pomorzu oraz wystawa zdjęć.

Projekt jest rozszerzeniem i kontynuacją poprzednich, organizowanych przez I LO, projektów na rzecz osób niepełnosprawnych oraz wymiany polsko-niemieckiej, współfinansowanych przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży oraz Zarząd Powiatu Kartuskiego.

Emilia Leszkowska, Martyna Jaskulska (koordynatorzy projektu)