„Wolontariat w oczach młodzieży”

 

Pomaganie innym może pozytywnie wpłynąć na nasze zdrowie. Dowiedli tego naukowcy
z University of Exeter Medical School.
Zgodnie z wynikami badań, przeprowadzonych na grupie aktywnych wolontariuszy stwierdzili, że osoby te rzadziej chorują na depresję oraz odczuwają większą satysfakcję ze swojego życia. Zatem w bieżącym roku szkolnym XVII Powiatowy Konkurs „Twoje zdrowie w Twoich rękach” polegał na przygotowaniu przez młodzież szkół ponadgimnazjalnych pracy plastycznej pod nazwą Wolontariat w oczach młodzieży. Celem konkursu było rozbudzanie zainteresowania wolontariatem
i bezinteresownym pomaganiem innym a także inspirowanie młodzieży do podejmowania na terenie szkoły lub poza nią różnych działań na rzecz potrzebujących. Przesłane prace uczniów ze szkół biorących udział w konkursie zostały ocenione podczas finałowego spotkania
w I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi w Kartuzach dnia 6 kwietnia 2018 r. Werdykt jury był następujący:

I miejsce zajęła Lidia Bychowska z ZSZiO w Żukowie,

II miejsce zajęła Agata Kałduńska z ZSZiO w Żukowie,

III miejsce zajęła Adriana Olejnik z I LO w Kartuzach.

Ponadto zostały przyznane wyróżnienia dla:

Moniki Reglińskiej i Marleny Lejkowskiej z ZST w Kartuzach oraz dla Kingi Szymikowskiej
i Agaty Lejkowskiej z ZSZiO w Kartuzach a także dla Patrycji Peplińskiej z ZSZiO w Żukowie.

Gratulujemy i życzymy wiele satysfakcji z pomagania innym.

Organizatorzy konkursu Ewa Bystron i Izabela Bystron