Zajęcia z PUP

W dniach 27.03 oraz 5.04 klasy IIIa, IIIb, IIId, IIIe, brały udział w zajęciach prowadzonych przez pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Kartuzach. Tematem przewodnim były formy wsparcia oferowanego absolwentom szkół ponadgimnazjalnych przez PUP. Maturzyści dowiedzieli się więcej min. o stażach, kursach, dofinansowaniu na rozpoczęcie działalności gospodarczej, pośrednictwie pracy.