Polsko - Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży

 

W dniach od 1 do 9 października 2018 r. Liceum na Klasztornej gościło  grupę młodzieży ze Sniatyna na Ukrainie wraz z opiekunami, w ramach projektu wymiany polsko-ukraińskiej. Projekt został sfinansowany ze środków Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży
w Warszawie  oraz  Powiatu Kartuskiego. Uczestnicy przez 9 dni poznawali  tajniki prowadzenia własnej firmy,  tworzyli  produkt , a ich doradcami byli konsultanci, biznesmeni i lokalni przedsiębiorcy.  Młodzież prowadziła symulacje biznesowe, sprawdzając, czego mogą się  spodziewać, gdyby takiego wyzwania podjęli  się  w dorosłym życiu.  Uczestnicy poznali specyfikę  funkcjonowania lokalnych przedsiębiorstw oraz wolontariatu. Punktem kulminacyjnym projektu były Targi Smaków kuchni polsko-ukraińskiej, które odbyły się
w szkole 8 października 2018 r. Uczniowie sprzedawali swoje produkty a pozyskane środki przeznaczyli na Kartuskie Hospicjum Domowe. Do udziału w Targach Smaków   zaproszona została cała społeczność szkolna,  rodzice, lokalne władze oraz przyjaciele  Szkoły.

Nabyte umiejętności i kompetencje wpłynęły  nie tylko na rozwój uczestników i organizacji partnerskich, ale też  wywarły znaczący wpływ na  przeniesienie pozytywnych doświadczeń, postaw i wartości  do własnych środowisk. Owocem działań są także  wypracowane materiały, które posłużą  do upowszechniania rezultatów projektu.