Podsumowanie projektu ,,Instruktaż obsługi Jezior Kaszubskich”

Podsumowanie projektu ,,Instruktaż obsługi Jezior Kaszubskich”

W dniu 15 listopada 2018 r. w budynku Lokalnej Grupy Rybackiej w Chmielnie odbyło się podsumowanie kolejnego już projektu o jeziorach, realizowanego przez uczniów i nauczycieli I Liceum Ogólnokształcącego
im. H. Derdowskiego z oddziałami dwujęzycznymi w Kartuzach. Wykłady specjalistów i pracowników naukowych oraz spotkania w grupach warsztatowych były inspiracją dla młodzieży do szukania przyczyn degradacji jezior oraz do opracowania ulotki informacyjnej na temat prawidłowego użytkowania jezior. Informacja o ulotce opracowanej pod kierunkiem nauczycieli dr Anny Bychowskiej i mgr Izabeli Bystron oraz uczniów naszej szkoły szybko dostała się do mediów. W sobotę 24 listopada w Radiu Gdańsk można było wysłuchać audycji radiowej. Z panem redaktorem Włodzimierzem Raszkiewiczem rozmawiali Natalia Marszałkowska (3e), Maria Reclaf (1e) oraz Stanisław Jakubowski (3e). Projekt ten to kolejne zadanie Fundacji ,,Ocalić Źródło” im. Bł. Salomei współfinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

 

Dr Anna Bychowska – nauczycielka chemii w I LO oraz  dr Włodzimierz Galus z Katedry Limnologii Uniwersytetu Gdańskiego wraz z uczniami I LO dyskutowali nad mocnymi i słabymi stronami ulotki

Teresa Dyl – Sosnowska („Ocalić Źródło”), red. Włodzimierz Raszkiewicz (Radio Gdańsk), Natalia Marszałkowska (3e), Stanisław Jakubowski (3e) i Maria Reclaf (1e) podczas nagrywania audycji radiowej