„IDĄ ŚWIĘTA, NIE O SMS-ie, LECZ O KARTCE PAMIĘTAJ”

 

Nasza szkoła uczestniczyła w Projekcie Fundacji Dbam o Mój Z@sięg „IDĄ ŚWIĘTA, NIE  O SMS-ie, LECZ O KARTCE PAMIĘTAJ” w ramach którego uczniowie mogli otrzymać przepiękne kartki świąteczne Fundacji oraz przesłać je swoim rodzinom, znajomym. Celem projektu było zwrócenie szczególnej uwagi na kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia, wzmacnianie więzi rodzinnych, przeciwdziałanie fonoholizmowi oraz e-uzależnieniom u dzieci i młodzieży, rozwijanie kreatywności. Wolontariusze z Klubu Wolontariatu Podpora oraz ze Śladów Łap wypisywali kartki świąteczne, które zostały następnie przekazane do Hospicjum Kartuskiego Centrum CARITAS dla pensjonariuszy oraz do Parafii p.w. Św. Wojciecha w Kartuzach w celu podarowania ich osobom samotnym.