Zakończyliśmy szkole realizację projektu PAKO

 

Zakończyliśmy szkole realizację projektu PAKO Projekt Pomorska Akademia Kompetencji Obywatelskich. Organizatorem był Instytut Debaty Publicznej. To projekt finansowany ze środków rządowych NIW CRSO i odbywał się pod patronatem Pomorskiego Kuratorium Oświaty. Brało w nim udział 12 szkół ponadgimnazjalnych z województwa pomorskiego.              

W pierwszym etapie 16.10.2018r. grupa uczniów naszego liceum wzięła udział w szkoleniu, podczas którego uczestnicy nabywali podstawowe umiejętności w zakresie argumentacji i perswazji. Prowadził je Tomasz Solarski, kierownik zespołu szkoleniowego.

Następnym etapem 4.12.2018r. był interaktywny wykład z elementami warsztatu, dotyczący m.in. systemu ustrojowo-prawnego RP oraz mechanizmów partycypacji obywatelskiej i demokracji bezpośredniej. Prowadził go Andrzej Skiba, prezes zarządu Instytutu Debaty Publicznej, asystent i doktorant w Instytucie Politologii Uniwersytetu Gdańskiego, prawnik i politolog, stypendysta Międzynarodowego Stypendium Parlamentarnego Niemieckiego Bundestagu.

W trzecim etapie 12.12.2018r. odbyła się debata oksfordzka oraz tutoring, który miał na celu rozwijanie u uczniów umiejętności komunikacyjnych. Teza brzmiała ,,Liczba Posłów w Sejmie powinna być zmniejszona o połowę”. Prowadzili ją Mistrzowie Polski Debat Oksfordzkich, m.in. Jakub Winiecki, który jest jednocześnie wiceprezesem zarządu Instytutu Debaty Publicznej.

 

Zdjęcia dostępne w galerii.