Jagoda Stankowska z klasy Ic zakwalifikowała się do II etapu IX Olimpiady z Wiedzy o Planowaniu i Zarządzaniu Karierą Zawodową.

 

Jagoda Stankowska z klasy Ic zakwalifikowała się z wysoką punktacją do II etapu IX Olimpiady z Wiedzy o Planowaniu i Zarządzaniu Karierą Zawodową.

Organizatorem Olimpiady adresowanej do uczniów polskich szkół ponadgimnazjalnych jest Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Warszawie.

Jej głównym celem jest podniesienie wśród uczniów poziomu wiedzy i umiejętności dotyczących planowania i zarządzania karierą zawodową oraz podkreślenie roli poradnictwa zawodowego w procesie wyboru zawodu i kierunku kształcenia. Udział w Olimpiadzie sprzyja twórczej pracy nad rozwiązywaniem problemów związanych z decyzjami dotyczącymi planowania i zarządzania ścieżką osobistego rozwoju zawodowego.