Ważna informacja dla kandydatów do klasy dwujęzycznej

 

Kandydaci do klasy dwujęzycznej, którzy z ważnych przyczyn nie przystąpili do sprawdzianu z języka angielskiego w dniu 27 maja zobowiązani są przystąpić do niego w dniu 3 czerwca o godz. 15.00 po uprzednim skontaktowaniu się ze szkołą.

(Kandydat powinien wcześniej zalogować się w systemie naboru i jedną z jego preferencji powinna być klasa dwujęzyczna w naszej szkole)