Dokumenty

 

Ważna informacja dla kandydatów do klasy dwujęzycznej!

30 czerwca 2020r. godz. 10.00

sprawdzian kompetencji językowych

prosimy zabrać ze sobą dokument tożsamości (np. legitymację)

Kandydat powinien wcześniej zalogować się w systemie naboru i jedną z jego preferencji (wyboru) powinna być klasa dwujęzyczna w naszej szkole.

Ponadto zobowiązany jest do złożenia wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami w terminie

od 15 czerwca do 22 czerwca 2020r. do godz. 15.00 !!!

 

 

 

 

 WYNIKI TESTU 2019 - GIMNAZJUM

WYNIKI TESTU 2019 - SZKOŁA PODSTAWOWA

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY KANDYDATA 2019 PO SZKOLE PODSTAWOWEJ

 KWESTIONARIUSZ OSOBOWY KANDYDATA 2019 PO GIMNAZJUM

  PRÓBNY TEST PO GIMNAZJUM 2019

  PRÓBNY TEST PO SZKOLE PODSTAWOWEJ 2019

 KLUCZ ODPOWIEDZI TEST PO GIMNAZJUM 2019

 KLUCZ ODPOWIEDZI TEST PO SZKOLE PODSTAWOWEJ 2019

 Podanie do klasy I Liceum Zaocznego

 Podanie do klasy II Liceum Zaocznego

     OŚWIADCZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI RODZEŃSTWA KANDYDATA 

      OŚWIADCZENIE O WIELODZIETNOŚCI RODZINY KANDYDATA

      OŚWIADCZENIE RODZICA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

      OŚWIADCZENIE O SAMOTNYM WYCHOWYWANIU DZIECKA