Dokumenty

 

 

 

 

 

 

WORD      

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY KANDYDATA

DO I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI  2022/23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     OŚWIADCZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI RODZEŃSTWA KANDYDATA 

      OŚWIADCZENIE O WIELODZIETNOŚCI RODZINY KANDYDATA

      OŚWIADCZENIE RODZICA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

      OŚWIADCZENIE O SAMOTNYM WYCHOWYWANIU DZIECKA