Dobre praktyki profilaktyczne w I LO Kartuzy

12.06.2017 Dobre praktyki profilaktyczne w I LO Kartuzy

W poniedziałek 12 czerwca w Kartuzach odbyło się spotkanie dotyczące dobrych praktyk profilaktycznych w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu kartuskiego, zorganizowane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną. Z naszej szkoły udział wzięli: doradca zawodowy Magda Plichta oraz uczennice: Martyna Kozanecka, Kinga Kozanecka. W spotkaniu uczestniczył również rodzic - mama Martyny, co było odpowiedzią na prośbę organizatorów.

Podczas wystąpienia zaprezentowano działania profilaktyczne, które w ostatnim roku szkolnym przeprowadzone zostały głównie przez pedagoga Ewą Bystron oraz psychologa Darię Bemowską, a wynikały m.in. z Programu Wychowawczego i Profilaktycznego Szkoły.

Część z nich odbyła się w ramach działalności Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Klasztorna

Projekt profilaktyczny ,,Zajrzyj w siebie”

(Dzięki któremu miały miejsce spotkania z psychiatra, Panią Dr.n. med. Agatą Cichoń-Lenart dla rodziców i nauczycieli; współpraca z uczniami z innych szkół ponadgimnazjalnych) oraz

Projekt ,,Przemoc to nie znaczy NIE-MOC”

Tu m.in. podczas spotkania wypowiadali się specjaliści, na co dzień borykający się z rożnymi zjawiskami przemocy.

Wszystkie działania nie były wymieniane ze względu na ograniczony czas, prelegenci odnieśli się do najważniejszych wydarzeń. Miedzy innymi w bieżącym roku szkolnym zrealizowalizowane zostały różne działania profilaktyczne, których zwieńczeniem oraz kolejnym etapem było obchodzenie poszczególnych Dni takich jak:

Światowy Dzień Godności (21 października)

Na warsztatach został poruszony temat ogólnych zasad godności oraz powszechny problem „hejtu”.

Światowy Dzień Walki z AIDS (1 grudnia)

Z tej okazji organizowany jest w naszej szkole np. konkurs wiedzy o HIV i AIDS.

Światowy Dzień bez Tytoniu 31 maja

Tu różne działania, były zajęcia na temat szkodliwości papierosów i e-papierosów, gazetka szkolna, ulotki przygotowane przez uczniów i rozdawane nie tylko w szkole, ale i poza nią.

  • Dzień Szkoły bez Przemocy (2 czerwca)

W naszej szkole Dzień Szkoły bez przemocy ma formę zawodów sportowych w duchu fair play. Chcemy pokazać uczniom, że komunikacja, współpraca jest zawsze lepsza od przemocy.

  • Nauczyciele prowadzą szereg zajęć pozalekcyjnych, rozwijających

zainteresowania i pasje uczniów.

  • Szkoła współpracuje z Panią Elwirą Lelental, emerytowaną

nadkomisarz policji. Zajęcia z Panią Lelental zawsze są interesujące. W tym roku odbyły się aż dwa spotkania. Młodzież sama zebrała pieniądze na drugie spotkanie z Panią nadkomisarz.

ARS, czyli jak dbać o miłość?

Program edukacyjny dotyczący profilaktyki używania substancji psychoaktywnych (alkohol, tytoń, narkotyki, dopalacze). Główne przesłanie programu mówi o tym, że o miłość należy się troszczyć, dbać o nią, natomiast różnego rodzaju używki w tym przeszkadzają, a czasami nawet to uniemożliwiają.

W szkole patrzymy szerzej na profilaktykę, stad największa uwaga została zwrócona na działania, które były nietypowe, u nas się sprawdziły.

Obszar działań dotyczy nie tylko uczniów, ale każdego z nas! Bo każdy z nas podlega procesowi starzenia. To właśnie starości poświęcona była Ogólnopolska Kampania Społeczna ZAUWAŻENI, realizowana w naszej szkole przez psychologa szkolnego Darię Bemowską z grupą uczniów. Opowiedziały o niej uczennice – uczestniczki tych działań.

W podsumowaniu podkreślono, że wychodzenie z różnymi innowacjami do społeczności lokalnej jest ważnym dla nas aspektem działań profilaktycznych, co zostało pokazane w prezentacji.

Zakończenie stanowiło pytanie o to, co każdy z nas zrobi już dziś, by jego przyszłość, starość wyglądała tak, jak tego oczekuje.  

 

http://www.zso-kartuzy.edu.pl/galeria/zdjecia/250-dobre-praktyki-profilaktyczne.html