Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży

 

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży

Celem działalności PNWM jest integracja młodzieży z Polski i Niemiec. Najważniejsze kryterium merytoryczne wspierania projektów to tzw. „charakter spotkania”, zgodnie z którym wymiana powinna umożliwić młodym ludziom wzajemne poznanie się oraz stworzyć im odpowiednie warunki do odkrywania i poznawania realiów społecznych i historyczno-kulturowych kraju partnerskiego. Zależy nam na tym, aby spotkanie młodzieży było autentyczne, by opierało się na wspólnych przeżyciach, nauce i działaniu.

I Liceum Ogólnokształcące w Kartuzach do tej pory wzięło udział w pięciu projektach wymiany polsko-niemieckiej z młodzieżą z zaprzyjaźnionej podhamburskiej miejscowości Schwarzenbek. Szóste i siódme spotkanie planowane na wrzesień 2020 i kwiecień 2021 – ze względu na pandemię, nie mogły się odbyć. Każdorazowo w działaniach projektowych bierze udział około 15-20 uczniów z każdej ze szkół partnerskich. Tematy zrealizowanych projektów to:

  1. Günter Grass i jego kaszubskie korzenie.
  2. Lista światowego dziedzictwa UNESCO.
  3. Gotyk ceglany.
  4. Miasta hanzeatyckie.
  5. Kulturalna młodzież.