Oferta szkoły

W roku szkolnym 2017/2018 nasza szkoła prowadzi nabór do następujących klas:

Klasa

Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym Przedmioty  ujęte na świadectwie ukończenia gimnazjum punktowane w procesie rekrutacji

Nauczane języki obce

Humanistyczna (1a)

historia, wos*

język polski

matematyka

język obcy

historia

j.angielski

j. francuski

Ogólna (1b)

wos, geografia* geografia j. niemiecki
Matematyczno-fizyczna (1c) matematyka, fizyka* fizyka

j. niemiecki lub

j. rosyjski lub

j. francuski

Matematyczno-przyrodnicza (1d) matematyka, fizyka albo biologia* fizyka lub biologia** j. rosyjski
Dwujęzyczna (1e) j. angielski, geografia, matematyka albo historia geografia

j. niemiecki lub

j. hiszpański

Matematyczno-geograficzna (1f)

matematyka, geografia* geografia

j. niemiecki lub

j. hiszpański

Biologiczno-chemiczna (1g) biologia, chemia* biologia lub chemia**

j. niemiecki lub

j. rosyjski lub

j. francuski

*trzeci przedmiot realizowany w zakresie rozszerzonym do wyboru spośród przedmiotów nauczanych w szkole, zgodnie z możliwościami organizacyjnymi

** ocena wyższa

 

Uczniu, dokonujesz wyboru, który zadecyduje o Twojej przyszłości- wybierasz szkołę, w której możesz kontynuować naukę.

Pamiętaj, aby wybrać tę, która:

- daje możliwość rozwijania Twoich zainteresowań i talentów

- przygotuje Cię dobrze do egzaminów maturalnych

- jest właściwa dla Ciebie

- pozwala czuć się w niej dobrze i bezpiecznie

 

Nasi uczniowie

biorą udział i odnoszą sukcesy w licznych konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych na szczeblu województwa i kraju .

 

Nasi absolwenci

podejmują studia (w liczbie ponad 80%) na wybranych przez siebie kierunkach, gdzie z powodzeniem kontynuują naukę.

 

SUKCESY EDUKACYJNE GWARANTUJE WYSOKO WYKWALIFIKOWANA KADRA NAUCZYCIELSKA