Kalendarium spotkań

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W KARTUZACH

Najważniejsze wydarzenia w I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Hieronima Derdowskiego

w Kartuzach w roku szkolnym 2021/2022

Data godz wydarzenie
wrzesień 01.09.2021 9.00 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022
01.09.2021 17.00 Spotkanie dyrektora szkoły z rodzicami uczniów klas I; spotkania z wychowawcami
02.09.2021 17.00 Spotkania wychowawców klas II i III z rodzicami uczniów
  22.09.2021 17.00 Spotkanie dyrektora szkoły z Radą Rodziców
październik 01.10.2021 11.20 Święto Patrona, ślubowanie klas pierwszych
  07.10.2021 9.00 Próbna matura z matematyki
  15.10.2021   Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych na podstawie §5.1 Rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia 11 sierpnia 2017 w sprawie organizacji roku szkolnego
listopad 12.11.2021   Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych na podstawie §5.1 Rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia 11 sierpnia 2017 w sprawie organizacji roku szkolnego
  17.11.2021 17.00

Spotkanie wychowawców klas z rodzicami

kl. I -III

  22.11.2021   Ostateczny termin powiadomienia uczniów klas maturalnych oraz ich rodziców o grożących ocenach niedostatecznych i nieklasyfikowaniu
  23-26.11.2021   Próbny egzamin maturalny z Operonem
grudzień 17.12.2021   Ostateczny termin powiadomienia uczniów klas I, II i III po SP i ich rodziców o grożących ocenach niedostatecznych oraz nieklasyfikowaniu
  21.12.2021 15.00 ostateczny termin wystawienia ocen półrocznych z przedmiotów oraz zachowania w klasach trzecich po gimnazjum
  22.12.2021   jasełka, kolędy, spotkania wigilijne
23-31.12.2021 zimowa przerwa świąteczna 
styczeń 07.01.2022   Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych na podstawie §5.1 Rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia 11 sierpnia 2017 w sprawie organizacji roku szkolnego
  17.01.2022 15.00 Ostateczny termin wystawienia ocen półrocznych z przedmiotów oraz zachowania w klasach I, II i III po SP
  19.01.2022 17.00

Spotkanie wychowawców klas z rodzicami

kl. I -III

luty 04.02.2022   Ostateczny termin wprowadzania zmian w deklaracjach maturalnych
  12.02.2022   Studniówka
  14-27.02.2022   ferie zimowe
marzec 7-10.03.2022 Próbne matury
  Rekolekcje wielkopostne dla uczniów
  25.03.2022 15.00 Ostateczny termin powiadomienia uczniów klas maturalnych oraz ich rodziców o grożących ocenach niedostatecznych i nieklasyfikowaniu
kwiecień

14-19.04.

2022

  Wiosenna przerwa świąteczna
  25.04.2022 15.00 Ostateczny termin wystawienia ocen rocznych z przedmiotów oraz zachowania w klasach maturalnych
29.04.2022 Uroczyste zakończenie szkoły uczniów klas maturalnych
maj 02.05.2022 Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych na podstawie §5.1 Rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia 11 sierpnia 2017 w sprawie organizacji roku szkolnego
  4, 5, 6,9.05.2022  

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych na podstawie §5.1 Rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia 11 sierpnia 2017 w sprawie organizacji roku szkolnego.

Matury próbne dla uczniów klas III po SP

  20.05.2022 15.00 Ostateczny termin powiadomienia uczniów klas I, II i III oraz ich rodziców o grożących ocenach niedostatecznych i nieklasyfikowaniu
  25.05.2022 17.00

Spotkanie wychowawców klas z rodzicami

kl. I -III

 czerwiec 17.06.2022 Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych na podstawie §5.1 Rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia 11 sierpnia 2017 w sprawie organizacji roku szkolnego. 
20.06.2022   Ostateczny termin wystawienia ocen rocznych z przedmiotów oraz zachowania 
22-23.06.2022 Dni sportu, zabawy integracyjne, turniej klas
24.06.2022 9.00 Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2021/2022
sierpień 24-30.08.2022   Egzaminy poprawkowe i klasyfikacyjne