Kalendarium spotkań

 Kalendarium spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2019/2020

 

08.10.2019 –spotkanie dla rodziców klas III

 

14.11.2019- wywiadówka dla klas I - III

 

08.01.2020 – wywiadówka dla klas I – III

 

29.04.2020 – wywiadówka dla klas I - III