Certyfikaty i tytuły nadane szkole

Nasza szkoła:

- jest najstarsza szkołą z 90–letnią tradycją, wykształciła wiele pokoleń absolwentów 

- posiada certyfikat Szkoły przyjaznej uczniom

- posiada tytuł Szkoły z klasą

- posiada tytuł Szkoły przyjaznej osobom niewidomym

- posiada sprawności szkoły z klasą /Lego, Cogito, Ago/

- posiada tytuł Szkoły uczącej się

- współpracuje ze szkołami z zagranicy w ramach projektu Erasmus+ 

- posiada gwiazdki Pomorskich Certyfikatów Jakości 

- efektywnie współpracuje z Politechniką Gdańską i innymi uczelniami wyższymi 

- posiada dyplom za udział w projekcie „ Szkoła Marzeń”  

- realizuje projekty EFS 

- posiada bogatą bazę dydaktyczno-naukową , nowoczesną pracownię językową, fizyczną, chemiczną, sale wyposażone w nowoczesny sprzęt multimedialny