W szkole

Nasza szkoła zapewnia uczniom wszechstronny rozwój, realizując nie tylko zadania programowe związane z dydaktyką, ale oferując uczniom szereg zajęć wspomagających edukację i wychowanie.

Uczniowie naszej szkoły biorą udział w licznych zajęciach dodatkowych, realizowanych w ramach organizacji, klubów młodzieżowych lub kół zainteresowań działających na terenie szkoły. Uczniowie uczestniczą w organizowanych imprezach edukacyjnych, sportowych, w wycieczkach szkolnych i wyjazdach edukacyjnych. Nauczyciele oprócz zadań związanych z codziennym funkcjonowaniem szkoły podejmują dodatkowe działania na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego, realizując zadania projektów i programów edukacyjnych. Młodzież pod kierunkiem nauczycieli i wychowawców bierze aktywny udział w realizacji zadań projektowych. W celu poprawy jakości funkcjonowania szkoły, nauczyciele systematycznie aktualizują i poszerzają swoje kwalifikacje biorąc udział w szkoleniach, warsztatach, kształcąc się na studiach podyplomowych i doktoranckich, biorąc udział w konferencjach i spotkaniach metodycznych.

 

Poniższe zestawienie prezentuje róznorodne zadania podejmowane przez społeczność szkolną.

 • Doradcy zawodowi, mgr Magdalena Plichta i mgr Zdzisław Sokół podejmują działania w zakresie kształtowania przyszłości edukacyjnej i zawodowej naszych uczniów, prowadząc Szkolny Ośrodek Kariery.

 • podczas przerw słuchamy muzyki dzięki pracy zespołu SZKOLNEGO RADIOWĘZŁA

 • podczas apeli możemy posłuchać szkolnego zespołu muzycznego "SOMGORSI" działającego pod kierunkiem pana Mirosława Lange

 • w szkole funkcjonuje koło TEATRALNE, któe prowadzi pani Beata Grzenkowicz

 • dokumentację fotograficzną życia szkoły prowadzi kółko FOTOGRAFICZNE - pod kierownictwem Marii Stubińskiej .

 • uczniowie zainteresowani fizyką i astronomią mogą przeprowadzać ciekawe eksperymenty i obserwacje pod kierunkiem pana Mirosława Reglińskiego. Szkolna pracownia fizyczno - astronomiczna jest znakomicie wyposażona w sprzęt laboratoryjny. Do dyspozycji uczestników zajęć jest SZKOLNE OBSERWATORIUM ASTRONOMICZNE..

 • nauczyciele WF prowadzą dodatkowe zajęcia sportowe, przygotowujące uczniów do rozgrywek sportowych (siatkówka, piłka nożna i ręczna, koszykówka, grupy taneczne, szachy, tenis stołowy)

 • liczne grono uczniów naszej szkoły bierze udział w kołach przedmiotowych i kołach zainteresowań realizowanych w ramach programów EFS oraz jako zajęcia dodatkowe: chemiczne, biologiczne, fizyczne, geograficzne, informatyczne, językowe, matematyczne.

 • grupa młodzieży pod kierunkiem nauczycieli - opiekunów współpracuje z CIE oraz CENTRUM KULTURY w Kartuzach w ramach organizacji konkursów, imprez oraz Targów Nauki i Kultury.

 

 Projekty i granty, wdrożenia, które zrealizowano lub są w trakcie realizacji:

 • Projekt „Nils Holgersson ”,
 • Projekt „Bezpieczna woda”
 • Projekt „Jezioro Marzeń – powstrzymajmy ścieki”
 • Zdolni z Pomorza
 • Galaktyka możliwości
 • Projekt „e - doświadczenia z fizyki”
 • Projekt "Szkolna tapeta"
 • Wymiana Polsko-Ukraińska,
 • Akcja "Szkoła bez przemocy",
 • Akcja „Szlachetna paczka”,
 • Projekt „ Odkrywać fizykę”,
 • Projekt - Uatrakcyjnianie oferty zajęć pozalekcyjnych,
 • Projekt „Aktywny uczeń”,
 • Projekt Fun Klasa ( 14 m. w Polsce),
 • Projekt i tytuł "Szkoła z klasą",
 • Projekt "Szkoła Marzeń",
 • Przynależność do Klubu "Szkół Uczących się",
 • Udział uczniów w konkursach ogólnopolskich i regionalnych,
 • Organizacja konkursów szkolnych i powiatowych,
 • Organizacja i udział w zawodach sportowych,
 • Współpraca z uczelniami wyższymi.

 

Koła zainteresowań i zajęcia pozalekcyjne

 •  Klub Fotograficzny „Pixel”,
 • Klub Uczniowski „Ingenium”,
 • Zespół muzyczny „Som Gorsi”,
 • Koło dziennikarskie,
 • Szkolne Koło PCK,
 • Szkolny Radiowęzeł,
 • koło teatralne,
 • koło fizyczne,
 • koło astronomiczne,
 • koło chemiczne,
 • dodatkowe zajęcia dla maturzystów z matematyki, języka polskiego, języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego,
 • zajęcia wyrównawcze z matematyki,
 • zajęcia sportowe z piłki nożnej , siatkowej, koszykowej i ręcznej,
 • zajęcia taneczne