Samorząd

Skład Samorządu Uczniowskiego 2022/23

 

                                      Łukasz Hinc IIA - przewodniczący

 

 

 

 

 

Skład Samorządu Uczniowskiego 2021/22

 

 

Sonia Zwara IIIfg- przewodnicząca
Alicja Fryszkowska IIIeg
Milena Dawidowska IIIep

 

 

 

 

 

Skład Samorządu Uczniowskiego 2020/21

       

 

Przewodniczący – Benjamin Szymański

       Zastępca – Martyna Stromska

      Sekretarz –Mikołaj Leszczyński

      Skarbnik – Korneliusz Maszk

 

 

 

 

 

 

 

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego: 

mgr Beata Grzenkowicz i mgr Bożena Wesołowska 

 

 

Skład Samorządu Uczniowskiego 2018/19

Zgutka Patrycja           -        przewodnicząca

Myszk Aleksandra       -        zastępca

Wiedemann Angelika -        skarbnik

 

 

Styczeń 2017

Benedykt Bela z klasy 2c

 

7 stycznia 2016 odbyły się wybory przewodniczącego Samorządu Szkolnego. Oto wyniki: 

HELENA BRONK z klasy 2c - 278 głosów

ARKADIUSZ DREWING z klasy 2f - 239 głosów

 

PRZEWODNICZĄCA SAMORZĄDU SZKOLNEGO - Helena Bronk - kl. 2c 

ZASTĘPCA - Radosław Labuda - kl. 2c

SEKRETARZ - Adrialnia Polejowska - kl. 2c

 

Skład Samorządu Szkolnego od stycznia 2015 r.

Magdalena Kamer - przewodnicząca

Cezary Hildebrandt - zastępca

Zuzanna Paluch - skarbnik

 

Skład Samorządu Szkolnego od stycznia 2014 r.

NATALIA GRABOWSKA, kl. II E - sekretarz

JAKUB LESZCZYŃSKI, kl. II E - zastępca przewodniczącego

KAROL BABIŃSKI, kl. II E - przewodniczący

 

PLAN PRACY:

Luty

I Spotkanie Samorządu Szkolnego

Walentynki szkolne

 

Marzec

Dzień Kobiet

Dzień Otwarty

Targi Naukowe

 

Kwiecień

Zakończenie roku szkolnego klas trzecich

Akademia 3 Maja

 

Czerwiec

Dzień Dziecka

Zakończenie roku szkolnego

 

Wrzesień

Rozpoczęcie roku szkolnego

Kiermasz książek

Dzień Chłopaka

Dzień Patrona Szkoły

Otrzęsiny klas pierwszych

 

Październik

Dzień Edukacji Narodowej

 

Listopad

Akademia z okazji Święta Niepodległości

 

Grudzień

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

Przekazanie władzy

 

Skład Samorządu Szkolnego od grudnia 2012 r.

ADRIANA ETMAŃSKA, kl. II H - przewodniczący

GRZEGORZ HERMANN, kl. II H - zastępca przewodniczącego

ALEKSANDRA ZAPOROWSKA, kl. II H - sekretarz

 

Skład Samorządu Szkolnego od 21 listopada 2011 r.

FLAWIUSZ ZOŁA, kl. IIc - przewodniczący

ROBERT ADAMCZYK, kl. IIc - zastępca przewodniczącego

KINGA SERKOWSKA, kl. IIc - sekretarz

 

UROCZYSTOŚĆ PRZEKAZANIA WŁADZY

"Stary" i "Nowy" Samorząd Szkolny z Panią Dyrektor i Opiekunem

 

PLAN PRACY SAMORZĄDU SZKOLNEGO na okres od grudnia 2011 do grudnia 2012 r.

Samorząd Uczniowski wychodzi z inicjatywą ufundowania nagrody dla klasy, która uzyska najwyższą frekwencję.

Zebrania Samorządu Uczniowskiego będą odbywały się co najmniej raz w miesiącu.

Utworzenie sekcji informacyjnej.

 

Imprezy i akademie Samorządu Uczniowskiego na rok 2012

14.02.2012r. - Organizacja szkolnych walentynek, poczta walentynkowa

08.03.2012r. - Dzień Kobiet

21.03.2012r. - I Dzień Wiosny, Dzień Wagarowicza -Dzień otwarty szkoły

marzec -Targi Naukowe

26.04.2012r. - Akademia 3 maja

kwiecień - Zakończenie roku szkolnego klas trzecich

01.06.2012r. - XI Targi Nauki i Kultury – Gotyk (Żukowo)- 800-lecie

Dzień Dziecka – zawody międzyklasowe

czerwiec- 85- lecie szkoły

29.06.2012r. - Zakończenie roku szkolnego

03.09.2012r. - Rozpoczęcie roku szkolnego

wrzesień – Otrzęsiny klas pierwszych

wrzesień – kiermasz książek

28.09.2012r. - Dzień Chłopaka

12.10.2012r. - Dzień Edukacji Narodowej

09.11.2012r. - Akademia 11 listopada, pochód

06.12.2012r. - Mikołajki

grudzień – Wybory do Samorządu Uczniowskiego

grudzień – Przekazanie władzy

Samorząd Szkolny ma dużo innych obowiązków.

 

SZEF SPRZĄTA PO ŚWIĘTACH,

ASYSTENCI POMAGAJĄ ... DOBRYM SŁOWEM, a czasami czynem. 

 

Skład Samorządu Szkolnego od 21 grudnia 2010 r.

Artur Richert, kl. IId

Michał Paczoska, kl. IId

Rafał Staroszczyk, kl. IId

  

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Samorząd Uczniowski wychodzi z inicjatywą zorganizowania darmowego wyjazdu do kina dla jednej klasy, która przez okres trzech miesięcy będzie miała najwyższą frekwencję w szkole.

Zebrania Samorządu Uczniowskiego będą odbywały się co najmniej raz w miesiącu.

Utworzenie sekcji informacyjnej.  

Imprezy i akademie Samorządu Uczniowskiego na rok 2011  

 • 11. 01.2011 I spotkanie Samorządu Uczniowskiego.
 • 14.02.2011 r. – organizacja szkolnych walentynek, poczta walentynkowa
 • 08.03.2011r.- Dzień Kobiet zorganizowany przez SU
 • 21.03.2011r.- I Dzień Wiosny- Dzień Wagarowicza przygotowany przez SU
 • Dzień Otwarty szkoły
 • marzec- Targi Naukowe
 • 28.04.2011 r. - Akademia III maja
 • 29.04.2011 r. – Zakończenie roku szkolnego klas trzecich
 • 01.06.2011r. – Dzień Dziecka – konkurencje międzyklasowe pod hasłem „ Sport to zdrowie”
 • 24.06.2011 r. - Zakończenie roku szkolnego
 • 01. 09.2011 r. - Rozpoczęcie roku szkolnego
 • wrzesień - Otrzęsiny klas I
 • 30.09.2011 r. - Dzień chłopaka
 • 13.09.2011 r.-Dzień Edukacji Narodowej
 • 10.11.2011 r. - Akademia 11 listopada, pochód
 • 06.12.2011 r.- Mikołajki
 • grudzień- Wybory do Samorządu Uczniowskiego
 • grudzień- Przekazanie władzy 

 PRZEKAZANIE WŁADZY

 

Skład Samorządu Szkolnego od 12 listopada 2009 r.

Anna Hirsz - klasa II e, 

Agata Matusiak - klasa II h, 

Adam Stech - klasa II c

 

 

Plan pracy samorządu szkolnego

 • Kontynuacja szczęśliwego numerka
 • Utworzenie Ogólnoszkolnej Rady Uczniowskiej,
 • która będzie się spotykała raz w miesiącu 
 • Inspekcje drukarek szkolnych- sprawdzanie i uzupełnianie tuszu
 • Powstanie pomieszczenia do pracy Samorządu Uczniowskiego
 • Sekcja samorządowa

 

Imprezy, które chcielibyśmy przeprowadzić w roku szkolnym 2009/2010

 • Andrzejki (wystrój szkoły oraz przegląd zespołów rockowych)
 • Mikołajki 6 XII (wystrój szkoły, muzyka świąteczna puszczana z radiowęzła, konkurencja na najlepszą ekipę mikołajkową oraz zbiórka upominków dla biednych)
 • Wigilie klasowe i apel bożonarodzeniowy
 • Zabawa karnawałowa
 • Walentynki ( poczta walentynkowa)
 • Dzień Kobiet- koncert
 • Dni otwarte dla gimnazjów
 • Targi Naukowe
 • 21 III dzień Wagarowicza
 • Apel z okazji III maja
 • w czerwcu, Dzień Dziecka- upominki, konkurencje miedzy klasami
 • Zakończenie roku szkolnego
 • Rozpoczęcie roku szkolnego
 • Otrzęsiny klas I
 • Dzień Chłopaka
 • Dzień Edukacji Narodowej
 • 11 XI apel, oraz pochód
 • Przekazanie Władzy