Rada rodziców

Rada Rodziców jest organem wspomagającym szkołę we wszelkich działaniach. W skład Rady Rodziców wchodzą tzw. Trójki Klasowe.

Funkcję przewodniczącego Rady w br. szkolnym pełni p. Brylowski Andrzej ,

Danio Norbert - wiceprzewodniczący

Syldatk Katarzyna - wiceprzewodnicząca

Załuska Lucyna - skarbnik

Kozanecka Anna - sekretarz 

Prace Rady Rodziców reguluje regulamin.