Rada rodziców

Rada Rodziców jest organem wspomagającym szkołę we wszelkich działaniach. W skład Rady Rodziców wchodzą tzw. Trójki Klasowe.

Skład Prezydium Rady Rodziców 2018/19

Brylowski Andrzej –przewodniczący                              

Danio Norbert - wiceprzewodniczący                            

Plichta Beata  -  wiceprzewodnicząca            

Węsiora Renata  - skarbnik                                                                     

Wroniak Violetta   - sekretarz