Erasmus 2022

akredytacja

22_Erasmus
22_Erasmus 22_Erasmus
22_Erasmus
22_Erasmus 22_Erasmus
22_Erasmus
22_Erasmus 22_Erasmus
22_Erasmus
22_Erasmus 22_Erasmus
22_Erasmus
22_Erasmus 22_Erasmus
22_Erasmus
22_Erasmus 22_Erasmus
22_Erasmus
22_Erasmus 22_Erasmus
22_Erasmus
22_Erasmus 22_Erasmus
22_Erasmus
22_Erasmus 22_Erasmus
22_Erasmus
22_Erasmus 22_Erasmus
22_Erasmus
22_Erasmus 22_Erasmus
22_Erasmus
22_Erasmus 22_Erasmus
22_Erasmus
22_Erasmus 22_Erasmus
22_Erasmus
22_Erasmus 22_Erasmus
22_Erasmus
22_Erasmus 22_Erasmus
22_Erasmus
22_Erasmus 22_Erasmus
22_Erasmus
22_Erasmus 22_Erasmus
22_Erasmus
22_Erasmus 22_Erasmus
22_Erasmus
22_Erasmus 22_Erasmus
22_Erasmus
22_Erasmus 22_Erasmus
22_Erasmus
22_Erasmus 22_Erasmus
22_Erasmus
22_Erasmus 22_Erasmus
22_Erasmus
22_Erasmus 22_Erasmus
22_Erasmus
22_Erasmus 22_Erasmus
22_Erasmus
22_Erasmus 22_Erasmus
22_Erasmus
22_Erasmus 22_Erasmus
22_Erasmus
22_Erasmus 22_Erasmus
22_Erasmus
22_Erasmus 22_Erasmus
22_Erasmus
22_Erasmus 22_Erasmus
22_Erasmus
22_Erasmus 22_Erasmus

 

 

 

ERASMUS+ OUR SPACES

Ania Skrzypczak i Sergiusz Bosz z klasy drugiej dwujęzycznej przemawiali podczas międzynarodowej debaty na temat skutków pandemii Corona wirusa. W dyskusji online wzięli udział uczniowie z sześciu krajów partnerskich naszego projektu Erasmus+ Our Spaces. Uczniowie z Niemiec, Szwecji, Estonii, Łotwy oraz Finlandii mogli podzielić się własnymi obserwacjami i przemyśleniami w związku z istniejącą pandemią oraz efektywnością zdalnego nauczania.

Nasi uczniowie jak zwykle wypadli bardzo dobrze.

Gratulujemy :)