PROJEKT e-Ttwinning : „ CELEBRATIONES per diversas lenguas Europae”

eTwinning to nazwa jednego z programów Unii Europejskiej, którego celem jest umożliwienie zdalnego – czyli po prostu internetowego – kontaktu między szkołami i przedszkolami z wielu państw europejskich (także spoza UE), aby nauczyciele i uczniowie realizowali międzynarodowe i wewnątrzkrajowe projekty międzyszkolnych.

PROJEKT e-Ttwinning : „ CELEBRATIONES per diversas lenguas Europae”

Listopad 2019-czerwiec 2020

I Liceum Ogólnokształcące w Kartuzach wraz z III Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni, a pierwotnie także z Liceum z Radomska, Wejherowa oraz z zaprzyjaźnionym Gymnasium Schwarzenbek – co niestety uniemożliwiła na kolejnych etapach rozwijająca się pandemia i nauczanie zdalne, postanowiły po raz pierwszy stworzyć wspólny projekt językowo-kulturalny na platformie eTwinning Live.

Projekt CELEBRATIONES jest debiutem w projektach e-Twinning zarówno dla nauczycieli, jak i uczniów. Jest również efektem i elementem upowszechniania projektu Erasmus Plus Mobility.

Uczniowie z różnych szkół tworzą słowniczek wybranych pojęć związanych z tematyką świąt (Boże Narodzenie, Karnawał, Wielkanoc) w kilku językach europejskich: takich jak: angielski, hiszpański, francuski, irlandzki, niemiecki z odmianą austriacką, łaciński, czy kaszubski...
Na podstawie dostępnych tekstów, filmików, stron internetowych oraz bezpośrednich kontaktów z partnerami, tworzą słowniczek 15-20 słówek oraz 3-5 zwrotów związanych z danym świętem, w formie kart A4 w formacie pdf. Karty te zostaną opublikowane za pomocą eTwinning oraz będą wydrukowane w formie papierowej.
Na bazie powstałych list słownictwa, poszczególne grupy stworzą quizy przy użyciu TIK oraz udostępnią je dla wszystkich partnerów. Quizy będą wykorzystane przez nauczycieli również w pracy z innymi grupami.

CELE:

Uczestnik
- zarządza zebranym słownictwem,
- umie tworzyć słowniczek w narzędziach TIK,
-potrafi tworzyć quizy,
-rozumie zwroty i życzenia świąteczne w innych językach,
-umie pracować w grupie,
-nawiązuje kontakt z innymi uczestnikami.

W efekcie w projekcie wzięło udział kilkudziesięcioro uczniów i kilkunastu nauczycieli. Z naszego liceum największą pracę w realizację projektu włożyli grupa hiszpańska z klasy 2e (wychowawca pan Maciej Skierka): Sylwia Tutkowska, Aleksy Balerstet, Julia Bronk, Wojciech Browarczyk, Agnieszka Gosz, Tymon Januszewski, Julia Kamińska,Dawid Koszałka, Kamil Kujawski, Michał Labuda, Marta Leman, Martyna Leman, Paulina Leszkowska, Daniel Mejer, wraz z nauczycielem i koordynatorem projektu – panią Emilia Leszkowską.

Pozostałe zespoły prowadzili nauczyciele naszej szkoły: Beata Grzenkowicz, Katarzyna Grzenkowicz, Edyta Januszewska, Honorata Matuszczak, Agnieszka Niklas, Łukasz Puzdrowski, Hanna Dębska.

Niezwykle udaną okazała się współpraca z III LO w Gdyni, co nie tylko pozwoliło na wspólne poznawanie języka i kultury różnych krajów europejskich, ale także nauczyło nas wykorzystywać w nauce wiele nowych technologii.

Projekt został odznaczony krajową odznaką eTwinning, a jego efekty można podziwiać na stronie:

https://twinspace.etwinning.net/102889/pages/page/868703