DORADZTWO ZAWODOWE

Drodzy słuchacze LO dla dorosłych!

Zachęcam do korzystania z internetowych zasobów doradztwa zawodowego:

https://zielonalinia.gov.pl/

Tu szczególnie zakładka ,,praca i firma” i dalej ,,Akcja rekrutacja”. Na tej stronie znajdują się m.in. praktyczne poradniki dotyczące pisania CV, listu motywacyjnego, rozmowy kwalifikacyjnej, prawa pracy… poradniki pdf oraz video.

https://barometrzawodow.pl/

Barometr zawodów to jednoroczna prognoza sytuacji w zawodach. Dzieli zawody na trzy grupy: deficytowe, zrównoważone i nadwyżkowe.

Barometr pokazuje zapotrzebowanie na zawody w każdym z powiatów w Polsce oraz na poziomie województw.

https://interviewme.pl/

Na tej stronie znajdują się poradniki dotyczące pisania CV i listu motywacyjnego, ich przykładowe wzory na wiele stanowisk, a także przydatne artykuły z zakresu prawa pracy.

https://mapakarier.org/

Na tej stronie znajdują się charakterystyki wielu zawodów (również takich, które dopiero pojawiają się na rynku pracy).

https://www.gov.pl/web/rodzina/podstawowe-informacje-z-zakresu-prawa-pracy

https://www.pip.gov.pl/pl/f/v/209440/PrawoPracy-Infor%20Internet.pdf

Zagadnienia z zakresu prawa pracy.

https://katalog.trojmiasto.pl/nauka_i_szkolnictwo/szkolnictwo_policealne_i_pomaturalne/

Katalog szkół policealnych w Trójmieście.

https://katalog.trojmiasto.pl/nauka_i_szkolnictwo/szkoly_wyzsze/

Katalog uczelni publicznych i niepublicznych w Trójmieście.

Przykładowe strony z ofertami pracy:

Interwiewme.pl

Jobs.pl

Indeed.com

Szukampracy.pl

Pracuj.pl

Magdalena Plichta

doradca zawodowy