Doradztwo zawodowe

 

 

                        Slajd1

 

Slajd4

Slajd5

Doradcy zawodowi: Magdalena Plichta, Zdzisław Sokół

 

 

GODZINY PRACY:

Magdalena Plichta Zdzisław Sokół
Poniedziałek  11.00 - 14.00
Poniedziałek  11.00 - 14.00
Wtorek  13.30 - 16.30 Wtorek 
Środa    8.00 - 11.00 Środa   12.00 - 15.00

Czwartek  8.30 - 15.00

 Czwartek  11.00-13.00
Piątek  8.30 - 15.00 Piątek   11.00 - 15.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szkolny Ośrodek Kariery powstał po wygraniu przez szkołę grantu w konkursie Ministerstwa Gospodarki i Pracy prowadzonego przez Pomorską Wojewódzką Komendę Ochotniczych Hufców Pracy w Gdańsku.

SzOK w naszej szkole został otwarty jako pierwszy w powiecie kartuskim.

Celem działań w ramach Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego jest przygotowanie uczniów do wyboru zawodu, poziomu i kierunku kształcenia.

To proces, który rozpoczyna się już w I klasie LO.

 

Podczas konsultacji indywidualnych z doradcą zawodowym można liczyć na pomoc w m.in. takich obszarach, jak:

 • planowanie dalszej edukacji
 • tworzenie dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny)
 • przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej
 • autoprezentacja
 • poznanie świata zawodów
 • autotesty
 • korzystanie z różnych źródeł informacji o edukacji i rynku pracy.

 

Dysponujemy:

 • informatorami o wyższych uczelniach
 • informatorami o zawodach
 • multimedialnymi programami komputerowymi, testami
 • fachową literaturą pozwalającą podejmować racjonalne decyzje

 

Przykładowe działania:

 • konsultacje indywidualne z doradcą zawodowym
 • zajęcia we wszystkich klasach
 • spotkania z przedstawicielami różnych zawodów
 • spotkania ze studentami różnych kierunków studiów
 • wyjazdy na uczelnie
 • coroczne Powiatowe Targi ,,Nauka-Praca-Kariera” z udziałem ponad 30 uczelni, szkół policealnych
 • organizacja i współorganizacja konkursów ,,Autoprezentacja”, ,,Kreatywny uczeń”
 • udział w kampanii ,,Świadomie wybieram przyszłość”.

 

W czytelni znajduje się Szkolny Punkt Informacji Zawodowej, a w nim:

 • książki z zakresu doradztwa zawodowego
 • czasopisma edukacyjne
 • informatory o uczelniach wyższyc
 • Doradcy zawodowi współpracują z doradcami zawodowymi z innych szkół, instytucjami (m.in. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kartuzach, Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach Mobilne Centrum Informacji Zawodowej w Gdańsku, Młodzieżowe Biuro Pracy w Gdańsku), z wieloma uczelniami wyższymi, szkołami policealnymi.

 

Droga uczennico, drogi uczniu! 

Jeśli masz pytania dotyczące wyboru dalszej drogi edukacyjnej, zawodowej – nie zwlekaj! Przyjdź do doradcy zawodowego na indywidualne konsultacje, by znaleźć odpowiedzi!