Biblioteka

 

Biblioteka szkolna czynna jest w godzinach:

Poniedziałek 8.00-15.30 

Wtorek 8.00-15.00

Środa 8.00-15.30

Czwartek 8.00-15.30

Piątek 8.00-15.00

Są to godziny, które umożliwiają uczniom i nauczycielom swobodne korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej, Internetu oraz multimediów. Nasza biblioteka posiada najliczniejszy księgozbiór wśród wszystkich bibliotek szkolnych w powiecie. Wynosi on ponad 28 tys. woluminów. Księgozbiór na bieżąco wzbogacany jest o nowe pozycje książkowe. Staramy się, aby na półkach były tylko książki niezniszczone, aktualne i przydatne. Prowadzi się segregatory z wycinkami prasowymi (jest ich 8), do których pozyskuje się materiały na różne potrzebne tematy oraz kartotekę zawartości czasopism z opisami katalogowymi artykułów z prasy prenumerowanej przez szkołę.

Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele oraz rodzice.

 

W październiku 2004 r. otrzymaliśmy program biblioteczny MOL. Od tej pory wszelkie nowości oraz wycinki prasowe i artykuły z czasopism opracowywane są na komputerze. Na bieżąco i retrospektywnie komputerowo opracowuje się książki i czasopisma. Aktualnie, do bazy danych programu MOL Optivum zostało wpisanych ponad 30000 pozycji książkowych i dodatkowo opisy wycinków prasowych oraz artykułów z czasopism. Baza jest codziennie uzupełniana o nowe wpisy.

Biblioteka szkolna posiada 4 komputery, skaner oraz drukarkę. Stanowiska komputerowe w czytelni cieszą się dużym zainteresowaniem. Uczniowie bardzo często na przerwach oraz po swoich lekcjach korzystają z komputerów, skanera i drukarki, z dostępu do Internetu, pogłębiając swoją wiedzę, poszerzając zainteresowania oraz przygotowując prace na zajęcia.

Biblioteka ZSO to nowoczesne, skomputeryzowane centrum informacyjnego szkoły, w którym można korzystać nie tylko z książek w tradycyjnej postaci, ale także z dostępnych komputerowych nośników informacji, multimediów oraz Internetu.

ZAPRASZAMY !

 

dane dotyczą bieżącego roku szkolnego