Projekty, granty, wdrożenia

 

Nazwa projektu

Krótki opis

Koordynatorzy 

PROGRAM

ZAJĘĆ Z KULTURY I HISTORII

STANÓW ZJEDNOCZONYCH 

Program ten pomyślany jest z myślą o uczniach szkół ponadpodstawowych posługujących się językiem angielskim przynajmniej na poziomie B1, może jednak zostać dostosowany również do innych grup.

 

POGRAM DO POBRANIA

mgr Maciej Skierka

PROGRAM

ZAJĘĆ DODATKOWYCH

Z WYMOWY JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

Program ten pomyślany jest z myślą o uczniach szkół ponadpodstawowych posługujących się językiem angielskim przynajmniej na poziomie B1, może jednak zostać dostosowany również do innych grup.

 

PROGRAM DO POBRANIA

mgr Maciej Skierka

Apetyt na odporność  
 
Projekt  Stowarzyszenia Przyjaciół ,,Klasztorna” we współpracy z Powiatem Kartuskim. Promowano zachowania profilaktyczne mające na celu wzmacnianie odporności organizmu poprzez zdrowe odżywianie oraz zachowanie właściwych zasad higieny życia  (w tym zdrowia psychicznego). W ramach działań m.in. w szkołach przeprowadzono zajęcia ,,Odporność na talerzu” oraz ,,Stres a odporność”, na Facebooku założono profil ,,Apetyt na odporność”, do szkół powiatu kartuskiego, placówek służby zdrowia oraz pomocy społecznej przekazano opracowaną infografikę ,,Wspieraj odporność swojego organizmu przez cały rok”.
 
 
Magdalena Plichta
Proste kroki do zdrowszego odżywiania 
 
Projekt  Stowarzyszenia Przyjaciół ,,Klasztorna” we współpracy z Powiatem Kartuskim. Dotyczył kształtowania prawidłowych postaw w zakresie profilaktyki chorób cywilizacyjnych (m.in. otyłości) poprzez zdrowsze odżywianie. W ramach działań m.in. nagrano i udostępniono 2 webinary: ,,Jak odżywiać się zdrowiej?” oraz ,,Sezonowa kuchnia zdrowia”, nagrano i udostępniono szkołom  wideo lekcję ,,Zdrowa kuchnia nastolatka”.
 
 
Magdalena Plichta
SOS dla Jeziora Klasztornego Małego  Projekt realizowany w okresie maj – listopad 2017 we współpracy z fundacją „Ocalić źródło” oraz powiatem kartuskim. Celem projektu było m.in.: rozpowszechnienie wśród uczniów wiedzy na temat stanu ekologicznego kartuskich jezior. Anna Bychowska Izabela Bystron
Realizacja projektu pt Szkoła z witaminą

W I LO w Kartuzach  w ramach projektu „Tradycyjny Sad” powstała grupa EkoKlasztorna. Projekt "Tradycyjny Sad" organizowany jest przez Fundację Banku Ochrony Środowiska z myślą o zachowaniu różnorodności biologicznej Polski i zdrowiu społeczeństwa. Polega na poznaniu sadowniczego dziedzictwa polskich ziem i restytucji starych odmian drzew w formie mini sadu składającego się z drzew owocowych, które zostaną posadzone na ogólnodostępnym terenie przy szkole

Konkurs wpisuje się w zadania określone w projekcie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej pn. „Szkoła z witaminą” przewidzianym do wprowadzenia w roku szkolnym 2017/2018 w polskich szkołach.

Andrzej Klasa
Projekt „Irlandia w szkole” Projekt „Irlandia w szkole” ma na celu przybliżenie uczniom kultury, historii i tradycji Irlandii. Projekt realizowany jest na wielu płaszczyznach. Uczniowie biorą udział w wykładach i warsztatach organizowanych przez Fundację Kultury Irlandzkiej oraz wydarzeniach organizowanych przez koordynatora projektu. Justyna Juńska - Nacel

Międzynarodowy projekt Erasmus+ "Baltic Sea Forum - Integration through core values"

 

  Współpracując z naszymi partnerskimi szkołami z Niemiec, Danii, Estonii, Łotwy i Szwecji, realizujemy dwu letni projekt umożliwiający młodym Europejczykom spotkanie się i dyskusję nad prawami i wolnością człowieka oraz podstawowymi wartościami, które nas łączą i odróżniają od siebie. Młodzież bierze udział w warsztatach, w międzynarodowych zespołach przekłada swoje przemyślenia i wnioski na różne formy wyrazu typu film, drama, sztuka, reklama czy aplikacja, aby w swoich szkołach wcielić się w rolę nauczyciela i dzielić się swoimi doświadczeniami z innymi. Językiem projektu jest język angielski

 Sabina Kobiela, Beata Węzeł
 Erasmus our spaces 
Współpracujemy ze szkołą z Niemiec, Szwecji, Finlandii, Łotwy i Estonii. W tym roku w projekt Our Spaces zaangażowali się uczniowie z klasy dwujęzycznej 2ep. Jednym z zadań było nagranie w języku angielskim „Pamiętnika z Pandemii”, krótkich filmików w których uczniowie opisują obecną sytuację wokół epidemii Korona wirusa. Ponadto uczniowie napisali eseje, w których rozważyli wady i zalety zdalnej nauki. Oczywiście po angielsku :) Swoje prace udostępnili na platformie projektów Erasmus  eTwinning oraz youtube 
https://youtu.be/n9E5t3P1wjc
https://youtu.be/yUP30UR3rE8
https://twinspace.etwinning.net/92933/materials/images
 
Sabina Kobiela