Projekty, granty, wdrożenia

 

Nazwa projektu

Krótki opis

Koordynatorzy 

SOS dla Jeziora Klasztornego Małego  Projekt realizowany w okresie maj – listopad 2017 we współpracy z fundacją „Ocalić źródło” oraz powiatem kartuskim. Celem projektu było m.in.: rozpowszechnienie wśród uczniów wiedzy na temat stanu ekologicznego kartuskich jezior. Anna Bychowska Izabela Bystron
Realizacja projektu pt Skażenie i ochrona jezior w powiecie kartuskim” – wydanie ulotki  Projekt realizowany przez kaszubskie Stowarzyszenie Producentów Truskawek W przygotowanie materiału zaangażowana była młodzież z I LO Andrzej Klasa
Współpraca z Instytutem Elektroniki Politechniki Gdańskiej  Organizowanie warsztatów laboratoryjnych elektroniki we współpracy z naukowcami P. G. Warsztaty odbywały się w budynku szkolnym pod opieką naoczną naukowców P. G M. Gostkowski

Międzynarodowy projekt Erasmus+ "Baltic Sea Forum - Integration through core values"

  Współpracując z naszymi partnerskimi szkołami z Niemiec, Danii, Estonii, Łotwy i Szwecji, realizujemy dwu letni projekt umożliwiający młodym Europejczykom spotkanie się i dyskusję nad prawami i wolnością człowieka oraz podstawowymi wartościami, które nas łączą i odróżniają od siebie. Młodzież bierze udział w warsztatach, w międzynarodowych zespołach przekłada swoje przemyślenia i wnioski na różne formy wyrazu typu film, drama, sztuka, reklama czy aplikacja, aby w swoich szkołach wcielić się w rolę nauczyciela i dzielić się swoimi doświadczeniami z innymi. Językiem projektu jest język angielski

 Sabina Kobiela, Beata Węzeł