NA TROPACH GOTYKU CEGLANEGO

 

ZAKOŃCZENIE PROJEKTU

„MŁODZI EUROPEJCZYCY, W TYM OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE

ORAZ SŁUCHACZE UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU,

NA TROPACH GOTYKU CEGLANEGO”

Polska, a w szczególności Gdańsk, Pomorze i Kaszuby od zawsze, czy to terytorialnie, społecznie, czy też gospodarczo, związane były ze swoim zachodnim sąsiadem. Nie zawsze stosunki te były łatwe, a okres II Wojny Światowej niewątpliwie kładzie się cieniem na nasze relacje po dziś dzień. Ponieważ nie da się zmienić przeszłości, jedyne co nam pozostaje, to budowanie przyszłości opartej na wzajemnym szacunku, otwartości na drugiego człowieka i wspólnym tworzeniu oraz działaniu. Aby sprostać tym założeniom, młodzież z I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Kartuzach oraz Europaschule Gymnasium w Schwarzenbek pod Hamburgiem już po raz drugi, wraz ze swoimi nauczycielami Emilia Leszkowską, Martyna Jaskulską, Janem Heinrichs-Hasse i Petrą Pieper, podjęła działania na rzecz pielęgnacji naszych polsko-niemieckich stosunków.

Projekt trwający niemalże przez cały 2018 rok zakładał poznanie naszej wspólnej historii z okresu gotyku ceglanego. Uczestnicy projektu sami stworzyli jego plan, określili zadania i zorganizowali uczniowską wymianę polsko-niemiecką. Ich celem było również czerpanie z wiedzy starszych pokoleń, w związku z tym do współpracy zaproszeni zostali słuchacze kartuskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Efektem całorocznych paneli dyskusyjnych, warsztatów i spotkań roboczych był tydzień, jaki niemieccy partnerzy spędzili w Kartuzach, kiedy to wraz z młodzieżą z I LO oraz słuchaczami Uniwersytetu Trzeciego Wieku, mieli okazję wziąć udział w wykładzie na temat gotyku ceglanego oraz Ligi Hanzeatyckiej, który ukazał ten okres naszej wspólnej dobrze wówczas funkcjonującej współpracy. W kolejnych dniach uczestnicy ruszyli śladami gotyku ceglanego, zwiedzając między innymi: Katedrę Oliwską, budynek Biblioteki UG oraz gdańską starówkę. Na nieco dłuży wyjazd połączony z grą miejską i warsztatami fotograficznymi udali się do Malborka i Torunia. Podsumowaniem tej części projektu była prezentacja multimedialna oraz wspólna kolacja w auli I LO, na którą zostali zaproszeni przedstawiciele naszego samorządu oraz rodzice uczniów, goszczących w swych domach młodzież z Niemiec.

Z rewizytą do Schwarzenbek, młodzież z Klasztornej udała się we wrześniu. Mieli tam okazję zwiedzić od zawsze partnerskie miasta Gdańska, takie jak Lubekę, Hamburg, czy Lüneburg. Młodzież miała okazję przekonać się, jak wiele nas łączy, nie tylko w architekturze, stosunkach gospodarczych, sięgających Hanzy, ale również w bliskości morza, handlu portowym, a także odbudowie zniszczeń po II Wojnie Światowej, jak w przypadku Hamburga.

Niewątpliwą korzyścią tej młodzieżowej współpracy polsko-niemieckiej, było podnoszenie kompetencji językowej. Kontaktując się z sobą uczniowie musieli przełamać bariery językowe, a tym samym wszelkie zalegające między nami stereotypy. Doskonale porozumiewali się zarówno językiem niemieckim, jak i angielskim. Dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku była to również okazja na odświeżenie swych dawnych umiejętności, jak i tych poznawanych wciąż na zajęciach, w których tak chętnie uczestniczą. Projekt włączał do działań także młodzież niepełnosprawną, łamiąc w ten sposób bariery i stereotypy, dotyczących postrzegania osób niepełnosprawnych i starszych w środowisku lokalnym.

Produktem tego ogromnego przedsięwzięcia współfinansowanego przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży oraz Zarząd Powiatu Kartuskiego jest stworzony w całości przez uczniów polsko-niemiecki przewodnik „Na tropach gotyku ceglanego”, w którym nie tylko opisano zwiedzane miejsca, ale również zawarto niektóre wspomnienia i wrażenia uczestników wymiany. W ubiegły czwartek, podczas pierwszego w tym roku wykładu Uniwersytetu Trzeciego Wieku, uczniowie i nauczyciele z I LO, podziękowali słuchaczom za współpracę i wręczyli publikacje.

Największy zwolennik polsko-niemieckiego pojednania, który odszedł od nas w 2015 r. prof. Władysław Bartoszewski zachęcał: „Dwustronne kontakty i inicjatywy wymagają stałej pielęgnacji i regularnej pracy. Wszelkie objawy pomniejszania znaczenia naszych stosunków, czy braku zainteresowania sąsiadem powinny jeszcze bardziej motywować nas do intensywnego działania.”

Młodzież i nauczyciele I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Kartuzach oraz Europaschule Gymnasium w Schwarzenbek zamierzają sprostać temu zadaniu i w kolejnych latach tworzyć nowe projekty, tak by umacniać nasze polsko-niemieckie stosunki i uczyć otwartości na drugiego człowieka. Jednocześnie chcieliby złożyć podziękowania dyrektorom szkół pani Marii Mejer-Kobieli, pani Birgit Roschlaub oraz całej społeczności szkolnej i rodzicom za pomoc w współtworzeniu projektu oraz Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży i Zarządowi Powiatu Kartuskiego za udzielone wsparcie finansowe.

Emilia Leszkowska, koordynator projektu