Klasztorna w „Our Spaces” Erasmus+

 „Our Spaces" to temat przewodni tegorocznego spotkania młodzieży z krajów nadbałtyckich w Talinie, stolicy Estonii w dniach 2-9 listopada. Nasz kraj reprezentują uczniowie z kartuskiego liceum na Klasztornej. Uczniowie LO mogli wsiąść udział w spotkaniu dzięki funduszom europejskim w ramach programu Erasmus+ oraz staraniom pani Sabiny Kobiela - polskiej koordynatorki projektu. W czasie pobytu w Talinie młodzież z Estonii, Finlandii, Łotwy, Niemiec, Polski i Szwecji opracowywała wspólnie projekty przestrzeni publicznej. Ważnym aspektem spotkania była integracja międzynarodowa oraz międzykulturowa. Uczniowie Klasztornej Jacek Cichosz, Wiktoria Grot, Kamil Kostecki, Julia Rychert, Fabian Wódczyński, i Marta Żołnowska z sukcesem promowali Kaszuby, jednocześnie zdobywając wiadomości o naszych nadbałtyckich sąsiadach. 

our spaces
our spaces
our spaces
our spaces
our spaces