„Chcesz - żyjesz = zobacz, że można”

 

Dnia 25 listopada 2019 r. w I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. H. Derdowskiego w Kartuzach odbył się benefis w ramach projektu „Chcesz - żyjesz = zobacz, że można” współfinansowanego przez Powiat Kartuski.

Celem tego przedsięwzięcia było wzmacnianie pozytywnych postaw i promowanie aktywności osób z niepełnosprawnością w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego. Służyły temu dwa istotne elementy projektu. Pierwszy to wydanie i promocja publikacji  pt. „Zobacz, że można” która zawiera opisy doświadczeń osobistych i zawodowych a także artystycznych osób z niepełnosprawnością. Drugi to premiera sztuki teatralnej przygotowanej przez młodzież z I LO pod kierunkiem p. Beaty Grzenkowicz, która pokazała współistnienie w świecie artystycznym osób sprawnych i otwartych na sztukę osób z niepełnosprawnością. Autorzy projektu w ten sposób chcieli zaznaczyć jak ważne jest ukazanie osoby niepełnosprawnej  jako tej, która w odpowiednich warunkach i wsparciu może być twórczym uczestnikiem życia kulturalnego i zawodowego  każdej społeczności lokalnej.

25.11.2019
25.11.2019
25.11.2019
25.11.2019
25.11.2019
25.11.2019
25.11.2019
25.11.2019
25.11.2019
25.11.2019