NAUCZYCIELE Z KLASZTORNEJ W PROJECKIE ERASMUS+ MOBILNOŚĆ KADR

 

NAUCZYCIELE Z KLASZTORNEJ W PROJECKIE ERASMUS+ MOBILNOŚĆ KADRY

 Drodzy uczniowie I LO, latem 2018 nasza szkoła przystąpiła do projektu "QUALITY – QUALITÄT – CALIDAD – Europejska jakość w kaszubskim wydaniu” realizowanego w ramach programu Erasmus+ Mobilność Kadry.

Dzięki otrzymanym grantom z Unii Europejskiej, 13 naszych nauczycieli wzięło udział w kursach metodycznych i językowych aż w 6 różnych krajach europejskich, na Malcie, w Irlandii, Anglii, Hiszpanii, Włoszech, Austrii.

Celem wyjazdów był nie tylko rozwój zawodowy poszczególnych nauczycieli, ale przede wszystkim podniesienie jakości pracy szkoły. W efekcie odbytych kursów, szkoła nabrała europejskiego wymiaru, nauczyciele podszkolili znajomość języka angielskiego, poszerzyliśmy swoją ofertę o dodatkowe zajęcia kulturowe z języka angielskiego oraz projekty międzynarodowe na platformie eTwinning, a od następnego roku planujemy wprowadzić również dodatkowe zajęcia z języka włoskiego.

Wszyscy uczestnicy projektu wrócili nie tylko pełni wspaniałych wrażeń, ale przede wszystkim, poprzez podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych, stają jeszcze lepszymi pedagogami, dla WAS !

Erasmus_12.19
Erasmus_12.19
Erasmus_12.19
Erasmus_12.19
Erasmus_12.19
Erasmus_12.19
Erasmus_12.19
Erasmus_12.19
Erasmus_12.19
Erasmus_12.19
Erasmus_12.19
Erasmus_12.19
Erasmus_12.19
Erasmus_12.19
Erasmus_12.19
Erasmus_12.19
Erasmus_12.19
Erasmus_12.19
Erasmus_12.19

Kursy Metodyczne

Pani Martyna Jaskulska Empowerment in ICT Skills, Making Use

of Technology Tools MALTA

Pani Beata Węzeł Teacher Refresher Course DUBLIN

Pani Hanna Dębska German Teachers' Course WIEDEŃ

Pani Sabina Kobiela Creative Methodology MALTA

Pan Łukasz Puzdrowski Kurs językowy za granicą: rosyjski dla

nauczycieli RYGA

Pani Emilia Leszkowska Curso de formación de profesor de español, HISZPANIA

Kursy Językowe

Pani dyr Maria Mejer - Kobiela - General English Course, MALTA

Pani Karolina Laskowska Treder   - General English Course, IRLANDIA

Pani Agnieszka Niklas - General English Course, IRLANDIA

Pani Edyta Januszewska - General English Course, IRLANDIA

Pani Katarzyna Grzenkowicz - Kurs Języka Włoskiego, FLORENCJA

Pani Bożena Wesołowska - General English Course, MALTA

Pani Beata Grzenkowicz - General English Course, LONDYN