ZARZĄDZENIE DYREKTORA ZSO W KARTUZACH

ZARZĄDZENIE

 

Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kartuzach w sprawie zdalnego nauczania

W związku z dalszym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty oraz wprowadzeniem zdalnego nauczania informuję, iż:

  • lekcje prowadzone będą zgodnie z planem, część lekcji (tylko do 20 minut) może być prowadzona za pomocą komunikatorów;
  • nauczyciele realizują treści programowe, dostosowane do ograniczeń wynikających z obecnej sytuacji;
  • nauczyciele oceniają uczniów na bieżąco, zgodnie z WSO (sprawdziany, wypowiedzi, prace pisemne, ćwiczenia, prezentacje itp.);
  • nauczyciele przedmiotowcy mogą zmienić kategorie ocen, o czym poinfomują rodziców i uczniów
  • nauczyciele dokumentują realizację tematu w dzienniku librus;
  • uczniowie i rodzice mający pytania , proszeni są o kontakt z nauczycielami poprzez dziennik librus;
  • proszę o informację, jeżeli ktoś nie ma dostępu do komputera lub internetu

     Życzę wszystkiego dobrego , przede wszystkim zdrowia, dużo cierpliwości i optymizmu.

                                                                                                                                                              Maria Mejer-Kobiela