ZARZĄDZENIE NR 10 DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W KARTUZACH

 

ZARZĄDZENIE NR 10 DYREKTORA    ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W KARTUZACH

 

1. W związku z przesunięciem terminów egzaminów maturalnych anuluję część zarządzenia

     nr 1/19/20 w sprawie ustalenia dni wolnych od nauki szkolnej. W dniach od 4 – 6 maja

     zajęcia lekcyjne odbywają się zgodnie z planem za pośrednictwem platformy teams.

   Jeżeli egzaminy maturalne odbędą się w trakcie roku szkolnego, dni egzaminu z języka

   polskiego, matematyki oraz z języków obcych będą dniami wolnymi od nauki szkolnej

   dla uczniów klas I i II.

2. Odwołuje się matury próbne dla uczniów klas drugich ( w tym roku szkolnym).

3. W dniu 24 kwietnia 2020 r. uczniowie klas maturalnych kończą rok szkolny. Wszyscy

   Abiturienci otrzymają świadectwo ukończenia szkoły średniej.

   Życzę wszystkiego dobrego i dużo cierpliwości.

4. Planujemy rozdać świadectwa ukończenia szkoły podczas egzaminów maturalnych.

5. W wyjątkowych przypadkach świadectwo można odebrać wcześniej (przy zachowaniu

   odpowiednich procedur), po uprzednim umówieniu się telefonicznym.

 

                                                                                     Maria Mejer-Kobiela