Kandydaci oraz ich rodzice proszeni są o śledzenie na bieżąco zmian

 

Uwaga

Pandemia wymusza dynamiczną zmianę przepisów. Kandydaci oraz ich rodzice proszeni są o śledzenie na bieżąco zmian, które będą ogłaszane na stronie internetowej szkoły w zakładce dotyczącej rekrutacji.