Harmonogram wręczenia świadectw w dniu 26 czerwca 2020 r.

 

Harmonogram wręczenia świadectw w dniu 26 czerwca 2020 r.

godzina Miejsce wręczenia świadectw
Sala gimnastyczna

Plac przed salą

(sala nr 13)*

Boisko

(aula)*

Boisko

(sala lustrzana)*

9.00 1ap, 1dp 1bp 1ep 1fp
10.00 1ag, 1dg 1bg 1eg 1gp
11.00 1fg, 2g 2d 2b 2a
12.00 1cp, 1cg 2e 2c 2f

*alternatywne miejsce wręczenia świadectw w przypadku deszczu

Z uwagi na potrzebę zachowania środków ostrożności z powodu panującej pandemii przypominam o obowiązku posiadania maseczek ochronnych.