Dyrekcja Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych informuje, że w dniu 4 września 2020r. o godz. 15.00

 

Dyrekcja Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych informuje, że w dniu 4 września 2020r. o godz. 15.00 w auli szkolnej odbędzie się przywitanie nowych słuchaczy. Zajęcia w tym dniu odbywają się według załączonego planu w zakładce  ,,dla słuchaczy”