Komunikat Dyrektor Szkoły w sprawie dni wolnych od nauki w roku szkolnym 2021/22

Dyrektor szkoły zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.) na mocy § 5 ustala w roku szkolnym 2021/2022 dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

15.10.2021

12.11.2021

07.01.2021

02.05.2022

04-06.05.2022

09.05.2022

17.06.2022