Powiatowy Konkurs Mitologiczny 2022

 

Dnia 23.05.2022 roku w I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Hieronima Derdowskiego w Kartuzach odbył się Powiatowy Konkurs Mitologiczny, w którym udział wzięło łącznie 13 uczniów z 6 szkół. Zdolna młodzież reprezentowała następujące placówki: Szkoła Podstawowa w Baninie, Szkoła Podstawowa w Tuchlinie, Szkoła Podstawowa w Sierakowicach, Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kartuzach, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach, I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Hieronima Derdowskiego w Kartuzach.

Uczniowie zostali wyłonieni po wcześniejszych eliminacjach szkolnych.

 

Punktualnie o godzinie 10:00 wszyscy obecni zebrali się na auli szkolnej. Po uroczystym otwarciu konkursu i krótkim przemówieniu Dyrektora I LO w Kartuzach, Pani Marii Mejer - Kobieli, prowadzący - Kinga Kuziemkowska oraz Łukasz Hinc, zaprosili uczestników do sali 107 na pisemną część konkursu. Równo o godzinie 10:15 uczniowie chwycili w dłoń długopisy, aby po maksymalnie 30 minutach oddać swoje prace do sprawdzenia pod bacznym okiem Pani Grażyny Żakowskiej. 

Około godziny 11:00 ogłoszono wyniki. Do etapu II zakwalifikowało się sześcioro uczestników.

Chwilę później rozpoczęła się część ustna konkursu. 
Każdy uczestnik losował 7 pytań spośród puli, z numerami od 1 do 75. Po wypowiedzeniu numerka na głos, prowadzący odczytywali treść pytania.

Po przepełnionej emocjami rozgrywce i jednej dogrywce, na tablicy informacyjnej pojawiły się wyniki oraz nazwisko zwycięzcy. Najdoskonalszym znawcą mitologii greckiej roku 2022 został Filip Głodowski, uczeń Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kartuzach. Na drugim miejscu uplasowała się Łucja Duchcik, uczennica Szkoły Podstawowej w Baninie. Trzecie miejsce należy natomiast do Sebastiana Jankowskiego, ucznia Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kartuzach.

Po wręczeniu przez Panią Dyrektor, Marię Mejer - Kobielę, dyplomów oraz bonów upominkowych, nastąpił czas na chwilę relaksu, refleksji, jak i również podzielenia się swoimi wrażeniami z innymi uczestnikami. Na koniec wykonano pamiątkowe zdjęcie.

Raz jeszcze dziękujemy wszystkim za udział w konkursie i gratulujemy osiągnięcia wysokich wyników.

mitologiczny2022 1
mitologiczny2022 2
mitologiczny2022 3
mitologiczny2022 4