Refleksje na temat zjazdu absolwentów z okazji 85-lecia szkoły

Wspominamy Jubileuszu 80 - lecia funkcjonowania naszej Szkoły, gdy również spotkaliśmy się w murach naszej szkoły. Zjazd w roku 2007 poprzedziły przygotowania pamiątkowej publikacji, uroczystego apelu, pomieszczeń przeznaczonych na spotkania uczestników. 

Przez 2 dni uczestnicy Zjazdu wspominali czas lat młodzieńczych, spędzony w szkole, zwiedzali odnowiony i zmodernizowany obiekt, obejrzeli przygotowane wystawy, wzięli udział w uroczystym apelu i mszy. Spotkania po latach wywołały wiele wzruszeń, odnowiły dawne przyjaźnie. Pomimo niesprzyjającej aury, spotkaniom w salach lekcyjnych, rozmowom i wspólnej zabawie przy muzyce towarzyszyła wspaniała atmosfera i nastrój pełen ciepła. Szczególnie sympatyczne były spotkania z Nauczycielami. Nasza Szkoła jest instytucją wielopokoleniową. Uczestnikami zjazdu byli dziadkowie, rodzice, dzieci i wnuki. 

Dzień 16 września poświęciliśmy na wspomnienia Zmarłych Pedagogów, Koleżanek i Kolegów. Odwiedziliśmy ich groby na kartuskim cmentarzu. Będą na zawsze żyć w naszej pamięci. Plany następnego spotkania i pieśń "Plurimos Annos", której nauczył nas wspaniały Pedagog, długoletni Dyrektor naszej Szkoły, Teodor Elas, zakończyły 2-dniowe uroczystości.