Doradztwo zawodowe jest w szkole realizowane od 2005 roku, kiedy to po wygraniu grantu w konkursie Ministerstwa Gospodarki i Pracy prowadzonego przez Pomorską Wojewódzką Komendę Ochotniczych Hufców Pracy w Gdańsku powstał Szkolny Ośrodek Kariery. Został otwarty jako pierwszy w powiecie kartuskim.

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego

To ogół działań podejmowanych przez szkołę, których celem jest wspieranie uczniów w świadomym i samodzielnym planowaniu kariery oraz podejmowaniu decyzji edukacyjno-zawodowych uwzględniających znajomość własnych zasobów, a także informacje na temat rynku pracy i systemu edukacji. 

Zapis o Wewnątrzszkolnym Systemie Doradztwa Zawodowego znajduje się w  Statucie szkoły.  Na jego realizację składa się:           - praca zespołu ds. doradztwa zawodowego, w skład którego wchodzą: doradcy zawodowi, pedagog, psycholog,                                   - praca nauczycieli, wychowawców, bibliotekarzy, specjalistów, którzy  realizują treści z zakresu doradztwa zawodowego na lekcjach przedmiotowych, godzinach wychowawczych, przez podejmowane działania.

W corocznym  programie uwzględnia się cztery obszary, które wyznaczają treści programowe doradztwa zawodowego wskazane w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie doradztwa zawodowego.

 1. Poznawanie własnych zasobów
 2. Świat zawodów i rynek pracy
 3. Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie
 4. Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych

 

Przykładowe działania:

 • konsultacje indywidualne z doradcą zawodowym
 • zajęcia we wszystkich klasach z doradcą zawodowym
 • treści z zakresu doradztwa zawodowego podejmowane na lekcjach przedmiotowych, godzinach wychowawczych
 • spotkania z przedstawicielami różnych zawodów oraz kierunków studiów
 • wyjazdy na uczelnie - udział w wykładach, ćwiczeniach, laboratoriach
 • coroczne Powiatowe Targi ,,Nauka-Praca-Kariera” z udziałem przedstawicieli uczelni, szkół policealnych, instytucji rynku pracy

 

Podczas konsultacji indywidualnych z doradcą zawodowym można liczyć na pomoc w m.in. takich obszarach, jak:

 • planowanie dalszej edukacji
 • tworzenie dokumentów aplikacyjnych
 • przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej
 • samopoznanie, autoprezentacja
 • poznanie świata zawodów
 • korzystanie z różnych źródeł informacji o edukacji i rynku pracy.

 

Materiały:

 • informatory wyższych uczelni
 • informatory o zawodach
 • multimedialne programy komputerowe, testy
 • fachowa literatura
 • dostęp do tematycznych stron internetowych

 

Droga uczennico, drogi uczniu! 

Jeśli masz pytania dotyczące wyboru dalszej drogi edukacyjnej, zawodowej – nie zwlekaj! Przyjdź do doradcy zawodowego na indywidualne konsultacje, by znaleźć odpowiedzi!

 

 

 

 

 

 

 

 

Doradcy zawodowi: Magdalena Plichta, Zdzisław Sokół