IDOL 2017

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kartuzach placówką przyjazną osobom słabowidzących i niewidomym

We wrześniu bieżącego roku Fundacja „Szansa dla Niewidomych” zgłosiła naszą szkołę do konkursu IDOL 2017. W konkursie brały udział różne instytucje, które wyróżniły się licznymi działaniami na rzecz osób słabowidzących i niewidomych. W wyniku głosowania nasza szkoła uzyskała II miejsce w województwie Pomorskim w kategorii EDUKACJA. Warunkiem przystąpienia do konkursu było uznanie szkoły za miejsce,  w którym niewidomi
i niedowidzący otaczani są troskliwą i odpowiednią opieką,  mają do dyspozycji niezbędne oprzyrządowanie i podręczniki. Dzięki temu mają szansę zdobyć rzetelne wykształcenie i znaleźć pracę, a nauczyciele wiedzą, jak pomagać takim uczniom.
Jest to dla naszej szkoły ogromne wyróżnienie.