Urodziła się 10 października 1961 r. w Sierakowicach, wychowała w miejscowości Gowidlino na Kaszubach. Mężem Danuty Stenki jest Janusz Grzelak, z którym ma dwie córki – Paulinę i Wiktorię. W roku 1984 ukończyła Studium Aktorskie przy Teatrze Wybrzeże w Gdańsku (na deskach którego debiutowała w 1982 r. w „Betlejem Polskim” Lucjana Rydla). Przez kolejne cztery lata (od 1984 r.) występowała na scenie Teatru Współczesnego w Szczecinie. Następnie, w 1988 r. przeniosła się do Teatru Nowego w Poznaniu, gdzie zaczęła się jej długoletnia współpraca z Izabellą Cywińską, a także pierwsze role w Teatrze Telewizji. W 1991 r. została aktorką Teatru Dramatycznego w Warszawie, a od 2003 r. warszawskiego Teatru Narodowego.

 

Bernard Józef Lammek (ur. 13 sierpnia 1947 w Sierakowicach) – polski chemik, nauczyciel akademickiprofesor nauk chemicznych, w kadencjach 2008–2012 i 2012–2016 rektor Uniwersytetu Gdańskiego.Absolwent Liceum Ogólnokształcącego w Kartuzach oraz Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej, gdzie w 1969 uzyskał tytuł zawodowy magistra inżyniera. Wtedy też rozpoczął pracę w Katedrze Chemii Organicznej przy Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku (uczelni, która w 1970 stała się częścią nowo powstałego Uniwersytetu Gdańskiego). Uzyskiwał następnie stopnie doktora i w 1988 doktora habilitowanego nauk chemicznych. W 1991 był wśród inicjatorów powołania odrębnego Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, brał udział wówczas w utworzeniu kierunku ochrona środowiska