Bernard Lammek

Bernard Józef Lammek (ur. 13 sierpnia 1947 w Sierakowicach) – polski chemik, nauczyciel akademickiprofesor nauk chemicznych, w kadencjach 2008–2012 i 2012–2016 rektor Uniwersytetu Gdańskiego.Absolwent Liceum Ogólnokształcącego w Kartuzach oraz Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej, gdzie w 1969 uzyskał tytuł zawodowy magistra inżyniera. Wtedy też rozpoczął pracę w Katedrze Chemii Organicznej przy Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku (uczelni, która w 1970 stała się częścią nowo powstałego Uniwersytetu Gdańskiego). Uzyskiwał następnie stopnie doktora i w 1988 doktora habilitowanego nauk chemicznych. W 1991 był wśród inicjatorów powołania odrębnego Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, brał udział wówczas w utworzeniu kierunku ochrona środowiska

 

 

   Absolwent Liceum Ogólnokształcącego w Kartuzach oraz Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej, gdzie w 1969 uzyskał tytuł zawodowy magistra inżyniera. Wtedy też rozpoczął pracę w Katedrze Chemii Organicznej przy Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku (uczelni, która w 1970 stała się częścią nowo powstałego Uniwersytetu Gdańskiego). Uzyskiwał następnie stopnie doktora i w 1988 doktora habilitowanego nauk chemicznych. W 1991 był wśród inicjatorów powołania odrębnego Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, brał udział wówczas w utworzeniu kierunku ochrona środowiska. Przez dwie kadencje był prodziekanem tego wydziału, następnie w latach 1996–2002 pełnił funkcję jego dziekana. W 1991 został profesorem Uniwersytetu Gdańskiego. Trzy lata później otrzymał tytuł profesora nauk chemicznych. W 1997 powołany na stanowisko profesora zwyczajnego UG.

 

W 1999 objął kierownictwo Katedry Syntezy Organicznej. W latach 2002–2008 był prorektorem ds. nauki UG. 7 kwietnia 2008 wybrany na rektora Uniwersytetu Gdańskiego. Urząd ten objął 1 września 2008. 22 marca 2012 uzyskał reelekcję na to stanowisko na kolejną kadencję[1].

Jest autorem i współautorem ponad 120 artykułów, publikowanych m.in. w międzynarodowych czasopismach naukowych, a także promotorem kilkunastu doktoratów. Został członkiem Komisji Ekspertów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, European Peptide Society i American Peptide Society. W pracy naukowej specjalizuje się w zakresie biochemii, chemii aminokwasów i peptydów, a także chemii organicznej