Matura

EGZAMIN MATURALNY W DNIACH   8.06. 2020 i 9. 06.2020

SALA   NR 1

Wejście główne:

  1. 1.Godzina 8.00   - urodzeni od 4.03.2000 do 1.03.2001 ;

  1. 2.Godzina   8.15 - urodzeni od 10.05. 2001 do 2.08.2001

  1. Godzina   8.30 -   urodzeni od 8.11.2001 do 9.04. 2002

Wejście boczne (od skarpy):

Godzina 8.00 – urodzeni od 2.03.2001 do 10.05. 2001;

Godzina   8.20 - urodzeni od 2.08.2001 do 31.10.2001.

WEJŚCIA DO SZKOŁY

Wejście główne

Godzina 8.00 – sala nr 103 (klasa 3a)

Godzina 8.15 - sala nr 104 (dodatkowi)

Godzina 8.20 - sale nr 207 (3g) - od nr 17 - 32

Wejście boczne

Godzina 8.00 – sala nr 208 (3g) - od nr 1 – 16

Godzina 8.15 – sala nr 112 (3b) oraz sala 113 (3 gz)

Godzina 8. 30 - sala nr 213 (3d) oraz sala 217 (3pz)