Koła zainteresowań i zajęcia pozalekcyjne

 

Koło teatralne

Beata Grzenkowicz

Przygotowanie do konkursów i olimpiad historycznych

Ewa Marszałkowska

Przygotowanie do matury z języka polskiego Agnieszka Niklas
Przygotowanie do matury z historii Edyta Januszewska
Koło Geograficzne – przygotowywanie do udziału w konkursach i zajęcia fakultatywne dla maturzystów Maria Stubińska
Przygotowanie uczniów do konkursów „Wygraj indeks” na Politechnikę Gdańską, „Alchemik”, „Burza w szklance wody” Anna Bychowska
 Realizacja zadań projektu „SOS dla jeziora Klasztornego Małego”  Anna Bychowska, Izabela Bystron

Prowadzenie dodatkowych zajęć w klasach trzecich – przygotowanie do matury z chemii 

Ewa Kowaluk
Szkolne koło PCK członek Rady Reprezentantów Rejonowego Zarządu PCK w Kartuzach Małgorzata Fularczyk
Zajęcia Plastyczne Zenon Sapała
Przygotowanie uczniów  Egzaminu Maturalnego z Biologii I. Bystron
Przygotowanie uczniów do udziału w konkursach ekologicznych I. Bystron
Koło Fizyczne  M. Regliński
Klub fotograficzny „PIXEL”  M.Stubińska
Przygotowanie uczniów do konkursów matematycznych (powiatowy i międzypowiatowy) Maria Szałach-Marcinkowska
Zajęcia wyrównawcze z matematyki  Maria Szałach-Marcinkowska

Zespół muzyczno-wokalny „SomGorsi”

Mirosław Lange
Kółko matematyczne V. Ortmann
Zajęcia wyrównawcze z matematyki K.Laskowska Treder
Przygotowanie do matury z matematyki na poziomie podstawowym i rozszerzonym Ż. Hinca
Przygotowanie do matury z matematyki M. Lewna
Praca z uczniem uzdolnionym informatycznie i zainteresowanym informatyką B. Jażdżewska
Zajęcia wyrównawcze dla uczniów wykazujących trudności w nauce informatyki i fizyki  M. Kostuch
Konsultacje indywidualne z fizyki, m.in .z maturzystami. Zorganizowanie wykładów otwartych i popularno-naukowych dla zainteresowanych fizyką M. Gostkowski

Organizowanie w szkole ćwiczeń laboratoryjnych z elektroniki pod opieką pracowników naukowych Politechniki Gdańskiej

M. Gostkowski
Kółko entuzjastów języka angielskiego Andrzej Gac
Klub „Fantasy” Krystyna Gac
Kółko gramatyczno- konwersacyjne z języka angielskiego Irena Filipowicz
Kółko dyskusyjne –konwersacje w języku angielskim Maciej Skierka
Kółko fonetyczne Sabina Kobiela
koło języka norweskiego Beata Węzeł
Kółko języka hiszpańskiego Joanna Tusk- Wolska
Przygotowanie do matury Jagoda Ortmann – Ulatowska

Wiedza o Francji i krajach frankofońskich

Janusz Petta
Kultura rosyjska (kino, teatr, literatura) Łukasz Puzdrowski

Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego

Martyna Jaskulska
Kółko DACH oraz przygotowanie do konkursów z języka niemieckiego Emilia Leszkowska
Konsultacje językowe Hanna Dębska
Rozwijanie umiejętności językowych oraz przygotowanie do konkursów z języka niemieckiego Lucyna Zelewska
SKS – koszykówka dziewcząt i chłopców, piłka ręczna dziewcząt i chłopców Wojciech Chlebba
SKS – piłka siatkowa dziewcząt Ewa Milewska
SKS - futsal Ryszard Dawidowski
SKS - taniec Alina Michna
SKS – piłka siatkowa chłopców Łukasz Jakubek

Breakdance                                                                                                                                     Patryk Gacki